همایش نگار

عناوین کارگاه های آموزشی


1- کارگاه آموزشی "هیدروژئولوژی منابع آب کارست در زاگرس"
2- کارگاه آموزشی کارست و هیدروژئولوژی گنبدهای نمکی
3- کارگاه آموزشی اصول نقشه برداری غار
4- آشنایی با دستگاه طیف تابش سنج و روش تفسیر منحنی های طیفی کانی ها و سنگ ها
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )